2024 Apr 18 امروز پنجشنبه, ۳۰ حمل سال ۱۴۰۳ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

انتخاب شریک زندگی

2016-05-24 21:56:27

خداوند سبحانه و تعالی می فرماید : « و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم ازواجا لتسکنوا إلیها و جعل بینکم مودة و رحمة » ( الروم :21 ) . از نشانه های قدرت او این است که برای شما از جنس خود تان همسرانی آفرید تا با آنها تسکین یابید و میان شما دوستی و مهربانی ایجاد کرد .
ازدواج در اسلام برای اهداف بزرگ و عالی است مهمترین اهداف ازدواج را میتوان به نقاط ذیل خلاصه نمود :
1ــ ازدواج یک امر فطری و انسانی است . اسلام با رهبانیت که مخالف فطرت انسان است مخالف میباشد و علیه فکر رهبانیت مبارزه می نماید و از نظر فکر اسلامی رهبانیت مانع اشباع غریزه جنسی و شهوانی که در طبیعت بشر است می گردد و رابطه مشروع و محبت که بین زن و شوهر است آنرا از بین بر می دارد و نظام خانواده که اساس اول جامعه است بی اساس و بی بنیاد می گردد . پیغمر صلی الله علیه وسلم مسلمانان را متوجه فطرت ساخت و ازدواج را یک امر فطری و طبیعی برای مسلمانان دانست و امر به ازدواج کرد.

2ــ ازدواج مصلحت اجتماعی است . مصلحت اجتماعی باین معنی :
الف ) ادامه نسل بشر که سبب آبادی زمین می گردد و این ازدیاد بغیر از ازدواج قانونی نا ممکن است و در عدم ازدواج نسل بشر از بین میرود .ازدواج افراد جامعه را باهم نزدیک می سازد و صله رحم بین افراد جامعه بوجود می آید . در سورۀ الانفال آیۀ 75 می خوانیم :« و أولو الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله » و صاحبان قرابت مطابق با حکم کتاب خدا بعض شان بر بعضی دیگر بهتر و نزدیکتر اند .
ب ) سلامت جامعه و حمایت افراد آن از انحلال اخلاقی . غریزه جنسی از شدیدترین غرائز در وجود انسان است و این غریزه بغیر از ارتباط جنسی خاموش نمی شود و انسان به طبیعت بشری که دارد برای رفع و اشباع غریزه جنسی مجبور می شود با جنس مخالف نزدیک شود و غریزه جنسی در اسلام یک عمل زشت و شیطانی نیست اگر در دائره صحیح و قانونی انجام یابد ، ازدواج بهترین و خوبترین وسیله برای اشباع غریزه شهوانی است .

3ــ سلامت جامعه از امراض . طب معاصر به اثبات رسانده که روابط غیر مشروع اسباب انتشار اکثر امراض خطرناک خصوصا ایدز است و حفظ صحت جامعه از این امراض بواسطه ازدواج ممکن است .رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جوانان را تشویق و ترغیب به ازدواج می کنند و می فرمایند : « ای معشر جوانان ! اگر شما قدرت ازدواج را دارید پس ازدواج کنید ، زیرا ازدواج چشم را حفظ و فرج را حمایت میکند و اگر قدرت ازدواج را ندارید پس روزه بگیرید ، زیرا روزه شهوترا قطع میکند » .

4ــ ازدواج سبب راحت نفسانی است . خداوند در آیۀ مبارکه که ذکر شد ازدواج را به سکون و آرامش یاد میکند و کلمۀ مودت و رحمت در سوره الروم آیۀ 21 معنی راحت جنسی و نفسانی و راحت عصاب را معنی میدهد .

5ــ تربیت اولاد . طفل در نتیجه نزدیک شدن بین زن و شوهر می آید و ازدیاد نسل یکی از اهداف ازدواج است و تربیت اولاد در ساحۀ خانوادگی نتیجه بهتر را دارد و تحقیقات معاصر این موضوع را به اثبات رسانیده است .

نامزدی : نامزدی مرحلۀ اول یا مقدمه برای ازدوج است نه ازدواج لهذا باید قبل از نامزدی و در جریان مرحلۀ نامزدی پسر و دختر متوجه باشند زیرا نامزدی حرام را حلال نمی سازد. دیدن و ملاقات کردن التبه در دائره ادب اسلامی برای اقدام به نامزدی شرط اساسی است و چنانکه الأعمش می گوید هر نامزدی و ازدواج بدون دیدن آخرش ندامت و پیشمانی است . در فرهنگ افغانی عموما البته در گذشته بصورت کل نامزدی بدون دیدن بین دختر و پسر صورت می گیرد و نامزدان بعد از عقد و اعلان رسمی نامزدی یکدیگر را می بینند که این روش در فرهنگ اسلامی قابل قبول نیست و لازم است اصلاح شود . همچنان فسخ نامزدی در فرهنگ نا معقول افغانی زشت و صدمه برای دختر و پسراست در حالیکه هر دو طرف ( دختر و پسر ) حق دارد نامزدی را به هر دلیل که باشد فسخ نمایند و در مرحلۀ نامزدی موضوع طلق مورد بحث نیست .

دیدن دختر و پسر قبل از نامزدی : در فقه ازدواج اسلامی دیدن قبل از اعلان و برای موافقه جانبین یک امر حتمی و ضروری است و دختر و پسر حق دارند تا از شکل ظاهری و اخلاق و سویه علمی و روش فکری یکدیگر قبل از موافقه برای نامزدی اطلاعات کامل داشته باشند و این معلومات نا ممکن است مگر اینکه خانواده ها برای دختر و پسر این حق را که اسلام داده بدهند .دیدن و شکل ظاهری در شرایط معاصر در نتیجۀ پیشرفت تکنالوجی آسان و ساده است و همچنان دانستن فهم و دانش و روش فکری نیز تا حد زیاد از طریق انترنیت مسیر شده است اما با این هم ملاقات دختر و پسر در حضور خانواده و احترام رأی خانواده برای موفقیت ازدواچ کمک بیشتر میکند زیرا خانواده ها یکدیگر خود را خوب می شناسند و دختران و پسران باید بدانند که ازدواج در نظام اسلامی سبب بوجود آمدن صله ای رحم میشود و شریک ساختن خانواده در مساله نامزدی و انتخاب نامزد به نفع پسر و دختر است و جوانان معاصر نباید این موضوع را نا دیده داشته باشند.
بعض باین نظر اند که دیدن و ملاقات کردن قبل از نکاح حرمت دارد این نظریه صحت ندارد و در دائره حلال و حرام بحث نمیشود. حضرت عبدالله بن جابر رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند:
« إذا خطب أحدکم المرأة ، فإن استطاع أن ینظر منها إلی ما یدعو إلی نکاحها فلیفعل » وقتی یکی از شما با دختری نامزد میشود اگر میتواند تا آنجا که موجب تجویز نکاح می گردد او را ببیند ، پس ببیند . به همین معنی احادیث زیاد در کتب حدیث است .

ادب نظر کردن :
نظر کردن از خود اداب خاص دارد که باید مراعات و احترام شود و نظر انداختن قبل از نامزدی را میتوان به نقاط ذیل خلاصه نمود :
1ــ باید نظر کردن به نیت و هدف نامزدی باشد نه به نیت کشف اسرار یک دختر و خانوادۀ مسلمان و بی احترامی به حق یک دختر و یک پسر.
2ــ بعد از دین و ملاقات کردن در صورت عدم موافقه نباید اسرار برای دیگران برسد زیرا ممکن است دختر بعض امور را در جوان نپسندد و یا پسر دختر را به اسباب متعدد خوش نکند همان صفات را دختر دیگر و یا پسر دیگر قبول داشته باشد و برای او مشکل نباشد .

مطالعه و تحقیق در صفات اخلاقی و معنوی و صحی و اقتصادی کاندیدان برای نامزدی : صفات ظاهر مثل زیبایی و شکل و دیگر صفات ظاهری در شرایط حاضر کار ساده و آسان است اما مطالعۀ صفات اخلاقی و معنوی و دینداری قدری دقت بیشتر می خواهد و نباید فقط به زیبائی و شکل ظاهری اکتفاء کرد . معرفت داشتن به دیانت جوان و صحت او و روش عقیدوی او بسیار در اسلام اهمیت دارد و فهیمدن این امور دقت بیشتر میخواهد و بهتر است دختران و پسران خانواده های خود را در مطالعه این امور صلاحیت بیشتر بدهند . دینداری و تقوی سعادت را بیشتر می سازد و مرد مؤمن و با تقوی اگر زن خود را دوست هم نداشته باشد او را احترام میکند و زن با تقوی در غیاب شوهر نام و شرف او را حفظ می نماید .
مطالعه مسائل صحی بسیار امروز اهمیت دارد خصوصا معاینۀ خون دختر و پسر و دانستن امراض ساری در یکی از آنها که قابل انتقال را داشته باشد باید دانسته شود و این امور از جمله اموراتی است که نباید پنهان شود و در حالت ظاهر شدن آن بعد از نکاح دختر حق گرفتن طلاق را میداشته باشد . عجز و ناتوانی مرد در مسایل جنسی و یا مشکلات دختر در مسایل آوردن اولاد و جنسی از اموری است که باید قبل از اعلان نامزدی بحث شود .

اعلان دختر برای قبول نامزدی : ضرور است تا دختر جوان و عاقل رسما موافقه ای خود را برای نامزدی اعلان کند و زندگی مشترک ممکن نیست مگر در رضایت دختر و پسر و خانواده حق ندارد تا دختر خود را مجبور به قبول نمایند و در شریعت اسلامی دختر جوان و عاقل حق کامل دارد تا شریک زندگی خود را به رضایت کامل انتخاب نماید و در گذشته خاموش ماندن دختر را دلیل به رضایت او می دانستند و این امر در شرایط معاصر غیر قابل قبول است و دختران جوان جرأت این گفتار را امروز دارند . اگر دختر و پسر یکدیگر را قبول نمودند خانواده حق اعتراض را ندارد مگر اینکه انتخاب صحیح نباشد در حالت عدم صحت خانواده حق اعتراض را درمحکمه دارد .
علمای معاصر برای دختران فتوا می دهند که اگر جوانان شریف و متدین را انتخاب کردند والدین حق اعتراض را ندارند و دختر می تواند به قاضی شکایت کند . ( برای معلومات بیشتر و مطالعۀ مراجع مهربانی کرده به : « خانواده در اسلام ، تألیف ، فضل غنی مجددی ، فصل اول مراجعه فرماید » . این موضوع ادامه دارد /


برگشت به صفحه نخست