2024 Jun 19 امروز چهارشنبه, ۳۰ جوزا سال ۱۴۰۳ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

رمضان المبارک

2016-06-15 20:25:21

ماه مبارک رمضان ماه تمرینات و پاک سازی روح و بدن است. در این ماه مسلمانان ایمان و عمل خود را تجدید می نمایند و برای بعد از رمضان آمادگی می گیرند و آنچه در این ماه آموخته اند همه را در زندگی اجتماعی و شخصی و سیاسی عملا تطبیق می نمایند . بعد از رمضان و گرفتن روزه اگر مسلمان تغییرات مهم را در ساحۀ اخلاق و ارتقاء ایمان احساس نکرد وروش فکری و اخلاقی اش تغیر نیافت باید بداند که گرسنگی کشیده و روزه نگرفته است زیرا هدف از روزه رسیدن به تقوی است . در نهایت ماه رمضان مسلمانان مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی دارند که بایدانجام دهند.
فطرروزه :

زکات یا صدقۀ فطر روزه در سال دوم هجری فرض گشت . در نزد فقهای مذهب حنفی فطر رزوه همچنان بنام صدقۀ سر و زکات بدن نیز تعبیر شده است ( رد المحتار 2/78 ) صدقه فطر روزه دار را ار گناه و لغو در رمضان پاک می سازد و همچنان فقیر را از سؤال کردن در عید بی نیاز می سازد .
فطر روزه در مذهب حنفی واجب است نه فرض در حالیکه در باقی مذاهب فرض میباشد .

صدفه فطر روزه بالای کدام اشخاص واجب است:
در حدیث شریف که امام بخاری و مسلم از ابن عمر روایت نموده اند آمده که : « رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض نموده زکات فطر روزه را بالای انسان مسلمان ــ زن و مرد آزاد و غلام ــ» . در مذهب حنفی فطر روزه بالای صغیر و کبیر واجب است .

شرط داشتن نصاب : خلاف تمام مذاهب امام ابو حنیفه و اصحاب او داشتن نصاب را در دادن فطر روزه شرط میدانند.

وقت دادن زکات فطر روزه : امام ابوحنیفه و اصحاب او می گویند که وقت دادن فطر روزه به طلوع فجر روز عید واجب می گردد. در نزد ابو حنیفه اجازه است حتی قبل از عید زکات فطر روزه داده شود .
در شرایط امروز بهتر است مسلمانان فطر روزه خود را قبل از عید به افغانستان و هر کشور اسلامی که ضرورت باشد بفرستند و بهتر است مؤسسه جمع آوری فطر روزه مانند جمع زکات در کشور های اسلامی تأسیس شود تا صدقه فطر روزه را جمع آوری نموده به مردم مستحق برسانند . متأسفانه ادارۀ زکات و جمع صدقات در حکومت های اکثر کشور های اسلامی و افغانستان موجود نیست لذا بالای مؤسسات و انجمن های خیریه اسلامی واجب است تا این مؤسسات را تأسیس نمایند و همچنان بالای مردم واجب است تا با این مؤسسات همکاری نمایند . مشکلات مسلمانان در عصر حاضر بسیار عمیق و زیاد است و عصر حاضر عصر مؤسسات و انجمن ها میباشد و عصر کار های انفرادی تمام شده است . سایت فرهنگ و ثقافت اسلامی حاضر است برای تأسیس مؤسسات جمع زکات و صدقات با هموطنان همکاری نماید .
برای معلومات بیشتر مهربانی کرده به : تفکر در فضیلت و مفهوم روزه رمضان المبارک در همین سایت مراجعه فرماید .


برگشت به صفحه نخست