2024 Jun 19 امروز چهارشنبه, ۳۰ جوزا سال ۱۴۰۳ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

غزوة بدر الکبری

2016-06-22 18:39:57

ماه مبار ک رمضان در تاریخ اسلامی ماه نصرت و پیروزی است . پیروزی حق بر باطل ، عدالت بر ظلم ، استقلال بر اشغال و آزادی عقیده و فکر و عقل بر جهل و خرافات . پیروزی در ماه رمضان المبارک قسمیکه بعضی از اصطلاح نصرت فهمیده اند که نصرت فقط در مسائل نظامی است و فراموش کرده اند که پیروزی در ساحات مختلف فردی و اجتماعی و سیاسی و برای امت است .در ساحۀ فردی ، مسلمان بالای شهوات و غزائز شیطانی پیروز می شود .
در ساحۀ اجتماعی مسلمانان احساس همکاری و تعاون را می آموزند.
در ساحۀ امت مسلمانان بالای دشمنان عقیده ای توحید پیروز می شوند.
در ساحۀ سیاسی عدالت و حریت بر ظلم و استبداد پیروز می گردد.
تاریخ شاهد همه این پیروزی ها است و مسلمانان بصورت انفرادی همه تغیراتی که در ذهن و فکر و طرز زندگی شان در این ماه پیش میشود ملاحظه می نمایند.

مهمترین واقعات در تاریخ اسلامی که در ماه مبارک رمضان پیش شده غزوه بدر و فتح مکه و شکست تاتار ــ مغول ــ بقیادت قطز که از اصل افغانی و متولدمزار شریف است می باشد .
عدۀ از مسلمانان در فهم و حقیقت این ماه اشتباه کرده اند . تعدادی تصور و فکر می کنند که رمضان تنها وسیلۀ رسیدن به تقوا است در حالیکه رمضان یکی از راه ها و وسیلۀ رسیدن به تقوی است نه تنها یگانه راه . شرط در رسیدن به تقوی در ماه مبارک رمضان آن است که مسلمانان آنچه در ماه رمضان آموخته اند آنراحفظ کنند . ماه مبارک رمضان وسیلۀ مهم برای ارتقای فکری است و رمضان در فرهنگ و ثقافت اسلامی ماه تفکر و تدبر و تعقل است .

بدر ختم یا خاتمۀ مظاهره عسکری و آغاز عمل حقیقی و بدأیت پیروزی های نظامی و سیاسی و اقتصادی برای مسلمانان بود.
بدر حقائق درونی مسلمانان را کشف نمود.
بدر صف مؤمنین را از غیر مؤمنین و صادقین را از منافقین و کاذبین جدا ساخت .
بدر مقدمۀ ای تصفیه حسابات با دشمنان داخلی و خارجی بود.
بدر خونهای مهاجرین و انصار را باهم یکجا ساخت .
بدر سبب شد تا قبائل عرب به قوت جدید یعنی قوت اسلامی اعتراف رسمی نماید.
بدر تصفیه حسابات بین برادر مؤمن و غیر مؤمن از یک پدر و مادر بود .
بدر اساس اخوت را عقیده معرفی و اخوت و قرابت را باساس قبیله و نژاد و خانوادگی باطل ساخت .

جنگ عقیده
بدر جنگ عقیده بود. در بدر پسران با پدران و برادران با برادران رو برو شدند و آنچه ایشانرا با هم یکجا می ساخت و یا از هم چدا می کرد عقیده و مبادی بود.
در بدر ابوبکر رضی الله عنه با پسر خود عبدالرحمن روبرو بود. عتبه بن ربیعه با پدرش ابو حذیفه که یکی از بهترین صحابه بود رو برو بود بهمین ترتیب برادران و پدران و اقارب باهم روبرو بودند .

نتائج غزوة بدر الکبری
اول : تقویت معنوی و مادی و نظامی مسلمانان .
دوم : ظهور طبقۀ جدید ( منافقین ) در مدینه منوره .
سوم : عدم احترام یهودان از معاهدات شان با مسلمانان و همکاری شان با مشرکین در مکه و تشکیل جبهۀ متحد علیه مسلمانان .
چهارم : تصفیۀ حسابات با یهودان مدینه .
فتح کامل حجاز .


برگشت به صفحه نخست