2024 May 23 امروز پنجشنبه, ۳ جوزا سال ۱۴۰۳ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

آیا اشتراک در انتخابات خیانت ملی است ؟

2017-11-16 21:30:17

انتخابات شورای ملی و شورای ولایتی و بلدیه ها مهمترین موضوع سیاسی در افغانستان است و بعد از دو سال انتخابات ریاست جمهوری موعد آن میرسد. احزاب سیاسی به فعالیت های انتخاباتی و تشکیل ائتلافات سیاسی مشغول اند و ما شاهد ساختار چندین اتحادیه هستیم.
درین بحث می خواهم دو نظریه را برای مناقشه و بحث در موضوع انتخابات ـ اشتراک و عدم اشتراک ـ بخدمت دانشمندان افغانستان در خارج و داخل کشور برای بحث بیشتر تقدیم نمائیم. انتخابات ریاست جمهوری یک امر قبول شده است و کشور های غربی و ناتو برای انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری می کنند

و همچنان بعض احزاب سیاسی ( اسلامی ، سیکولر ، قومی و مذهبی ) برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی مستقیما در انتخابات اشتراک می نمایند . کشور های غربی و ناتو نقش فعال و اساسی را در برگزاری انتخابات و نتیجۀ آن دارند و انتخاب شخصی را می خواهند که به نفع سیاست های نظامی و اقتصادی شان باشد و از بین اقوام افغانستان پشتون سیکولر و ضعیف مانند اشرف غنی را می خواهند و اشخاصی را که تربیت نموده اند در مراکز بزرگ قبلا قرار داده اند.
ارگ و قصر سفیدا فعالیت دارند و کارت های اضافی را به طبع می رسانند و با دادن رشوت و تهدید زیر نام تروریست زعمای قومی و مذهبی و سیاسی را به حمایت از انتخابات و انتخاب خود شان دعوت می کنند. روحانیون کاذب و علمای سلطه با استفاده از نصوص دینی مردم را به اطاعت ولی امر دعوت میکنند و متأسفانه جامعه ای مدنی و روشنفکران جوان افغانستان از ترس رسیدن طالبان به حکومت از فساد سیاسی و اشغال حمایت میکنند .
امریکا و متحدین داخلی و خارجی اش میدانند که رئیس دولت قانونی نیست مگر از طریق انتخابات و آنهم انتخابات تقلبی و زیر اداره و پول امریکا. تبلیغات عدۀ از مردم را باین عقیده رسانده که بدیل برای حکومت در افغانستان بغیر از حالت و اشخاص فعلی نیست و باید برای حفظ منافع افغانستان دولت فاسد و حمایت خارجی را قبول کرد و ما این عقیده را در نوشته و گفتار استادان و اعضای جامعه مدنی و علمای فروخته شده ملاحظه می نمائیم .
مردم افغانستان در شرایط موجوده دو روش را باید تعقیب کنند و به عبارت دیگر فقط دو راه در پیشرو دارند که در این بحث تقدیم می شود :

اول : مقاطعه و عدم اشتراک در انتخابات : مقاطعه و عدم اشتراک در انتخابات وسیلۀ فعال برای سقوط نظامهای فاسد و استبداد سیاسی است و این وسیلۀ بدون جنگ و خونریزی و تلف سرمایه های ملی تحقق می یابد و هر نظام سیاسی که بدون داشتن آراء ملت به کرسی قدرت برسد نظام غیر قانونی و فاقد احترام میباشد و دنیا خارجی هم نمی تواند با این نوع نظام معامله کند .
اما سوال در اینجا است آیا مقاطعه و عدم اشتراک نیتجۀ مطلوب دارد ؟
مقاطعه و عدم اشتراک اگر بصورت انفرادی و یا از طرف یک حزب سیاسی و یا از جانب یک قوم و مذهب باشد بدون شک نتیجه نخواهد داشت و بر خلاف در اختلافات کمک میکندو نظام فاسد و مستبد و اشغال نظامی قوت بیشتر کسب می نماید . مقاطعه زمانی مفید و نتیجه آن تضمین شده است که احزاب سیاسی و ملی و روحانیون مخلص و علمای دین غیر وابسته به دولت و اشغال ، استادان ، معلمین ، اتحادیه های کارگری و غیره گروه های ملی با انتخابات مقاطعه نمایند و مردم را به عدم اشتراک دعوت نمایند و طالبان نیز این پروسه را حمایت کنند و فتوا به حرمت انتخابات صادر کنند در این صورت مقاطعه مفید و با ثمر است و نتیجه آن حفظ استقلال سیاسی و مبارزه با فاسد سیاسی و سقوط نظام فاسد است .

دوم : اشتراک در انتخابات : اشتراک در انتخابات به هر نیت که باشد زمانی مفید است که احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی و زعمای قومی و مذهبی و مجمع علماء و دانشمندان و گروه طالبان با یک اجماع ملی در انتخابات شرکت و کاندید واحد را حمایت و تقویت نمایند و مردم را به رأی دادن او دعوت نمایند و جای شک نیست که مردم فعالانه اشتراک می کنند و کاندیدان جامعه ای غربی و اشغال قدرت مقاومت را نمی داشته باشند و مجبورا به ارادۀ آزاد ملت تسلیم می شوند و کشور های عضو ناتو به حکومت جدید اعتراف رسمی نموده و داخل مذاکرات می شوند. حکومت منتخب با حمایت مردم و احزاب و اقوام قوت این را دارد که با جهان غرب و همسایه ها داخل بحث و گفتگو باساس منافع مشترک گردد و معاهدات نظامی را لغو کند و تقسیم اوقات خروج قوای خارجی را آماده سازد و قانون اساسی را به ارادۀ آزاد ملت و منافع علیای کشور تدوین سازد .
به نظر بنده انتخابات آینده وسیلۀ خوب برای نجات افغانستان و توقف جنگ و حصول استقلال سیاسی است و اگر افغانها این فرصت را در عدم اشتراک و اشتراک به شروط که ذکر شد از دست بدهند اشغال ادامه یافته و حکومت وحدت فساد سالهای متمادی بالای مردم حکومت خواهد کرد و افغانستان ساحۀ جنگهای منطقوی و بین المللی باقی خواهد ماند و ملت افغانستان خساره ای آنرا متحمل میشود .
امید دارم تا دانشمندان گرامی این دو نظریه را مطالعه فرمایند و اگر نظر سوم باشد آنرا معرفی کنند در غیر آن باهمکاری مشترک می توانیم مصدر خدمت برای کشور و مردم خود باشیم.
فضل غنی مجددی


برگشت به صفحه نخست