2024 May 23 امروز پنجشنبه, ۳ جوزا سال ۱۴۰۳ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید برنامه های تلویزونی ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

اولویات مسلمانان در انتخابات اروپا

2019-07-05 05:08:12

از اولویات مسلمانان در اروپا است که در انتخابات پارلمان ها و بلدیه ها و شورا های ولایتی مشترکاً اشتراک کنند و عدم اشتراک در مسائل سیاسی و اجتماعی در وقت حاضر خطر بزرگ را برای مسلمانان درغرب دارد . در فقه اسلامی شعبۀ بنام فقه مصلحت و فقه اولویات داریم که متأسفانه جامعۀ اسلامی نه تنها در غرب بلکه در شرق نیز از تطبیق عملی این دو فقه مسافه گرفته اند.نجم الدین اربکان نویسنده معروف ترکی می نویسد مسلمانانی که به سیاست اهتمام و توجه ندارند توسط سیاستمداران که به اسلام رابطه و اهنمام ندارند کنترول و اداره می شوند. در 12 دیسمبر 2019 انگلستان شاهد انتخابات قبل از وقت است و مجلس اسلامی بریتانیا می گوید که در 50 مرکز انتخاباتی از جملۀ 650 مرکز مسلمانان میتوانند یک نفر را به پیروزی برسانند.
هندوها مقیم در بریتانیا از حزب محافظه کاربزعامت جانسون حمایت خود را بعد از اینکه جانسون برای شان وعده داد که وزارت داخله را برای لبریتی باتیل که از هندوهای متعصب و افراطی است میدهد اعلان کردند. لبریتی را صدراعظم سابق انگلستان خانم تیریزا مای از حکومت بیرون ساخته بود.
مسلمانان مقیم بریتانیا یگانه چانس شان حمایت از کاندید حزب کارگر بزعامت جیرمی کوربین است اما عدۀ از مسلمانان بخاطر اینکه کوربین با بشار اسد عکس گرفته بود نمی خواهند از او حمایت کنند . کوربین اشتراک نظامی بریتانیا را در جنگ سوریه وعراق و لیبیا تأیید نکرد و فوتوی او با دیکتاتور سوریه بشار در سال 2011 بود . عدم حمایت کوربین و مخالفت با حزب کارگر به نفع جونسون که یکی از همکاران نزدیک اسرائیل و دشمن حجاب اسلامی است تمام میشود.
مجلس اسلامی بریتانیا تصمیم گرفت تا به جانسون رأی داده نشود و به گروه داده شود که بتواند جانسون و حزب او را در انتخابات شکست بدهند مثل حزب کارگر ، دیموکرات های آزاد و سبز و یا به هرنام دیگر که باشد.تعداد از انجمن های اسلامی و حرکت فلسطین در انتخابات از حزب کارگر حمایت خود را اعلان نمودند.
اگر به نقشه اروپا نظر انداخته شود ملاحظه می گردد که عدم مشارکت مسلمانان در انتخابات به دلیل اینکه کشور هایی اروپائی به آنچه خداوند نازل کرده حکم نمی کنند، خسارۀ بزرگ به قضایای اسلامی میرسد بطور مثال اگر به فرانسه دقت بیشتر شود مسلمانان دهم حصه آنرا می سازند و لیکن هیچ تأثیری در مشهد سیاسی فرانسه ندارند به دلیل اینکه از سیاست فرانسه دور مانده اند و در انتخابات اشتراک نمی کنند وعدم اهتمام مسلمانان سبب آن شده که قوانین وضع شود که به نفع مسلمانان نبوده بلکه به ضرر مسلمانان تمام شود.
پارلمان بلجیک ذبح بطریقه اسلامی را منع ساخت و یک رأی در پارلمان نبود که از موقف مسلمانان دفاع کند. در انتخابات بریتانیا اگر جانسون پیروز شود پارلمان قوانین را وضع میکند که به ضرر مسلمانان و اشغال فلسطین تمام می شود.
حضور مسلمانان از هر کشوری که هستند در انتخابات 12/12 باید فعال باشد و مسلمانان باید حضور و نقش شانرا در انتخابات و سیاست اروپا تثبیت کنند در غیر آن مشکلات جامعۀ اسلامی در آینده بیشتر خواهد شد.


برگشت به صفحه نخست